Järvimaisema

Satu Karhunen

Asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri

Perheoikeus | perintöoikeus | rikosoikeus | sopimusoikeus

Olen toiminut jo yli kymmenen vuotta asianajoalalla ja hoitanut erikoistumisalaani koskevia juttuja. Sitä ennen hoidin huoneenvuokra-asioita in-house juristina ja opiskeluaikanani saatavien perintää.

Satu Karhunen Pidän asianajotyöstä koska siinä pääsee tekemisiin asiakkaiden kanssa ja samalla kartoittamaan oikeudellisen avun tarpeen heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Oikeudellinen ongelma on asiakkaalle sillä hetkellä todennäköisesti tärkein asia ja suhtaudun siihen myös itse niin. On ihmisiä, jotka pystyvät kulkemaan koko elämänsä läpi turvautumatta lainopilliseen konsultaatioon. Joillekin riittää se yksi testamentti, toinen tarvitsee avustajaa useammassa eri prosessissa. Jokainen näistä asioista on yhtä merkityksellinen ja minulle on erityisen tärkeää, että asiakas kokee, että hän on saanut juuri sellaista palvelua kuin hän on tarvinnut ja, että hän voi luottaa siihen, että se on annettu hänelle ammattitaidolla ja asianmukaisesti. Hoidan niin sopimus- kuin riita-asioita.

Asianajopalveluiden pitäisi mielestäni olla sellaisia, että asiakas voi rauhassa keskittyä omaan elämäänsä ja yksilöosaamiseensa ja jättää oikeudellisen ongelman avustajansa harkintaan ja hoitoon.

Olen avustanut erittäin tulehtuneissakin lapsiasioissa päämiehiä ja olen huomannut, että siitä huolimatta sovintoon pääseminen ei ole mahdotonta. Lapsiasioissa pidän ensisijaisena lähtökohtana aina lapsen etua ja oikeutta molempiin vanhempiin. Joissain tapauksissa se tarkoittaa vuoroasumista, toisessa ääripäässä valvottuja tapaamisia. Lapselle on kuitenkin ensisijaisesti tärkeintä oikeus saada pitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa, tavat voivat vaihdella. Tilanteet kartoitetaan aina tapauskohtaisesti ja tarvittaessa toimenpiteisiin ryhdytään nopeallakin aikataululla.

Osituksissa ja jäämistöoikeudellisissa asioissa tavoitteena on aina ensisijaisesti sovinnollinen ratkaisu, kuten asianajajilla aina. Mikäli se ei ole mahdollista, on prosessiin mahdollista hakea pesänjakaja (ositus/erottelu) tai pesänselvittäjä ja -jakaja (jäämistöt). Mahdollisten riitojen ennakoiminen on myös osa oikeudellisia palveluita. Monesti testamentin, edunvalvontavaltuutuksen tai avioehdon laatiminen voi estää pidemmät prosessit tulevaisuudessa.

Rikosasiat niin asianomistajana kuin vastaajana, kattavat toimenpiteet tarvittaessa niin esitutkinnassa kuin muutoksenhakuprosessin loppuun saakka. Asiakkaan kanssa kartoitetaan aina yhdessä mahdollisuus saada vakuutuksen oikeusturva (asianomistajat), valtion oikeusapu tai oikeus avustajan- tai puolustajanmääräyksiin, tapauskohtaisesti.

Toimistoni sijaitsee Helsingin Kampissa Annankadulla. Puhelimitse tapahtuva lyhyt alkuneuvottelu, jossa kartoitetaan oikeudellisen avun tarve, on maksuton.

Palvelut

Lapsi

Perhe- ja jäämistöoikeus

 • lasten huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatus
 • perunkirjoitukset
 • avioerot
 • ositukset
 • pesänselvitys ja -jako
 • testamentit, avioehdot, lahjakirjat

Perheoikeudellisissa asioissa avustan kaikissa lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Ensisijainen tavoite on aina sovinnon mahdollisuuden kartoittaminen ja siihen pyrkiminen. Vaikka asia kuitenkin etenisi tuomioistuimeen, pyrkimys sovinnollisen ratkaisun löytämiseen säilyy. Nykyään on mahdollista saada asia molempien suostuessa asiantuntija-avusteiseen tuomioistuinsovitteluun, jossa vanhempien apuna toimii niin tuomari, asiantuntija, joka yleensä on esim. kunnallinen lastenvalvoja tai psykologi ja oma avustaja. Mikäli sovintoon ei syystä tai toisesta päästä, asiaa voidaan jatkaa normaalissa tuomioistuinprosessissa.

Avustan myös puolisoiden aviovarallisuussuhteisiin eli omaisuuteen liittyvissä asioissa sekä perintöoikeuteen liittyvissä asioissa. Kaikkien näihin liittyvien asiakirjojen kuten testamentin, edunvalvontavaltuutuksen, avioehdon, ositus- tai perinnönjakosopimuksen laatiminen on osa ennakoivaa aviovarallisuus- ja jäämistösuunnittelua. Toimeksiannot kattavat asiakirjojen laatimisen, neuvottelut kuin tarvittaessa oikeudenkäynnit, mikä lisäksi toimin myös pesänselvittäjänä ja -jakajana.

Suomen laki

Rikosasiat

 • avustaminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä
 • rikoksen uhrin avustaminen
 • korvausten vaatiminen ja hakeminen rikoksen uhrille
 • syytetyn puolustaminen
 • lähestymiskieltoasiat

Avustan rikosasioissa niin rikosten uhreja eli asianomistajia että rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä. Asianajajaan on hyvä olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa usein jo esitutkinnan aikana. Viimeistään siinä vaiheessa, kun saat haasteen käräjäoikeuteen tai pyynnön vastata syytteeseen tai toimittaa korvausvaatimukset, kannattaa olla yhteydessä avustajaan.

Kirja

Sopimusoikeus

 • kauppakirjat
 • osakassopimukset
 • yrityksen perustamisasiakirjat
 • erilaisten sopimusten laatiminen

Avustan yksityishenkilöitä ja yrityksiä myös erilaisten sopimusten laadinnassa.

Henkilöstö

Satu Karhunen

Satu Karhunen

Asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri

Työhistoria
 • Asianajotoimisto Karhunen Oy, Omistaja, Asianajaja 2020
 • Asianajotoimisto Nystén & Co Oy, Asianajaja 2016
 • Asianajotoimisto Susiluoto Oy, Asianajaja 2014
 • Vantaan käräjäoikeus, Käräjänotaari 2013
 • Asianajotoimisto Tyynilä Oy, Asianajaja 2011, Lakimies 2009
 • Espoonkruunu Oy, Perintälakimies 2007
 • Intrum Justitia Oy, Perintäneuvottelija 2005, Perintäsihteeri 2002

Hinnasto

Toimeksiannot hoidetaan lähtökohtaisesti aikaperusteisesti. Tuntiveloitus tavanomaisista toimenpiteistä on 250 euroa lisättynä arvonlisäverolla 24 %, yhteensä 310 euroa tunti. Toimenpidekohtainen vähimmäisveloitus on 15 minuuttia.

Asiakkaan kotivakuutuksen sisältämä oikeusturva kattaa useimmiten yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden riita-asiat ja yksityishenkilöiden rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Omavastuu oikeusturvassa on yleensä 15–20%, joka laskutetaan asiakkaalta. Hoidamme hakemuksen toimistosta mutta vakuutusturvan ehdot ovat saatavilla omasta vakuutusyhtiöstä. Lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatusasioissa tarkistamme vakuutusehdoista, kattaako oikeusturva kyseiset asiat. Rikosasioissa on asianomistajan oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen mahdollista saada oikeusapua valtion varoista.

Yksityishenkilöillä voi olla tuomioistuinasioissa lisäksi mahdollisuus saada julkista oikeusapua, jolloin valtio maksaa avustajan palkkion kokonaan tai osaksi. Kun asiakkaalle on myönnetty oikeusapua, tuntiveloituksemme on 110 euroa lisättynä arvonlisäverolla 24 %, yhteensä 136,40 euroa tunti. Rikosasioissa voi tulla kysymykseen puolustajan- tai avustajanmääräys, jonka perusteella valtio maksaa avustajan palkkion. Edellytykset saada oikeusapua tai oikeudellista apua muiden määräysten perusteella selvitetään aina tapauskohtaisesti toimeksiannon alussa.

Erikseen veloitetaan viranomaisten päätöksistä tai muista toimituksista perityt maksut ja muut toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut, kuten matkakulut ja tavallista suuremmat postitus-, faksaus- ja kopiointikulut.

Laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään oikeusasteittain tai toimeksiannon päätyttyä. Maksuehto on 14 päivää. Joissain tilanteissa on mahdollista, että toimeksiannon hoitaminen edellyttää maksuennakon suorittamista ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Karhunen Oy
Y-tunnus 3137038-9
Annankatu 25 H 58, 5.krs (Advocats)
00100 Helsinki
gsm +358 40 581 1825
satu.karhunen@aakarhunen.fi

Advocat§ Asianajotoimistot

Kuulumme Advocat§ Asianajotoimistot toimistoyhteisöön.

Oikeudenkäynneistä ja korona-viruksesta johtuvan tilanteen takia, pyydän ystävällisesti varaamaan ajan neuvotteluun aina etukäteen.